brick project

 

Mijn naam is Derk Budde.

derk budde

 

Ik ben brick project. Ik ben mijn eigen bedrijf gestart om vanuit mijn ambitie en ervaring een positieve bijdrage te mogen leveren aan ver(nieuw)bouw projecten.

Al enige jaren ben ik werkzaam geweest als projectleider/manager bij verschillende organisaties zoals architectenbureaus, adviesbureau en zorginstelling. Ik heb gedurende deze periode veel ervaring opgedaan in een groot aantal facetten van het bouw en renovatie proces, van concept tot en met de directievoering tijdens de uitvoering van diverse soorten bouwwerken tot ca. € 27 miljoen.
In deze spilfunctie ben ik op alle niveaus aanspreekpunt tussen diverse partijen zoals; Directies, RvB, architecten, zorginstellingen, gemeentelijke instellingen, woningcorporaties, aannemers, projectontwikkelaars, constructeurs,   W & E installateurs en natuurlijk de uiteindelijke gebruiker(s) van het bouwplan.
Als senior adviseur, projectleider/manager heb ik inmiddels ruim vijftien jaar ervaring opgedaan. Hierbij heb ik regelmatig in teamverband samengewerkt en leiding gegeven aan personen en projecten. Ik ben in staat om concepten om te zetten in resultaten waarbij de functionaliteit, vorm en kwaliteit worden samen gebracht.
In mijn functie als projectleider bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis heb ik leiding gegeven in een aantal ver(nieuw)bouw trajecten. Deze variëren van eenvoudige tot zeer complexe “midlife renovatie” projecten. Mijn taken en verantwoordelijkheden hierin omvatten het gehele traject van ontwerp tot realisatie, van contract tot kostenbewaking van alle disciplines en betrokkenen.
Essentieel bij alle stappen en keuzes was dat de gekozen bouwproces (LEAN), -methode, materialen en installaties duurzaam zijn en exploitatie vriendelijk passend en aansluitend in bestaande gebouwde omgeving. Daarnaast is er veel aandacht voor het normale zorgproces. Middels een goed afgestemde fasering zal de patiënt, bezoekers en medewerkers zo beperkt mogelijk hinder ondervinden van de bouwactiviteiten.
Ik kan stellen dat ik vanuit mijn ervaringen inmiddels zeer gemotiveerd ben om mijn taken, projecten en processen te benaderen van uit een functionele en duurzame benadering, waarbij aandacht is voor innovatie en risico’s. Hierbij zet ik de mens (opdrachtgever en gebruikers centraal). Het vinden van deze optimale balans, tussen de harde en zachte kanten van het bouwproces zal aan een project een duurzame en toekomst gerichte waarde toevoegen. Het is mijn ambitie om het volledige bouwproces vanuit een vastgestelde visie of doelstelling middels een resultaat en oplossing gerichtgerichte aanpak te benaderen en te verwezenlijken.
Naar mijn inzicht is het van groot belang dat er keten samenwerking in de gehele bouwkolom moet plaatsvinden om tot optimale resultaten te komen.
Mijn motivatie en ambitie voor een resultaat gerichte aanpak kan worden gekenmerkt door een hoge mate van betrokkenheid en inleving van het gewenste eindresultaat. Dit optimale resultaat ontstaat vanuit een aantal verschillende uitgangspunten welke in het PvE als voorwaarden zijn gesteld.
Ik ben van mening dat, vanuit voornoemde overtuiging en ervaring, het nodige kan en moet veranderen aan de wijze zoals wij de laatste jaren bouwprojecten tot stand hebben laten komen. Proactief de klantvraag (het gewenste resultaat) centraal stellen. Om dit resultaat te verwezenlijken moet er van de gebaande paden worden afgeweken.
Een dynamische benadering van de ontwerp vraag waarbij van klein naar groot van binnen naar buiten project resultaten worden gerealiseerd. Hierin wordt de form follows function ontwikkelingsfilosofie vanuit de industriële vormgeving gevolgd.
Out of the box ! 
Ik hoop snel met u kennis te mogen maken.

Met vriendelijke groet,

ing. D.C. Budde